Ръководни органиПредседател на УС на НТС по ВД
инж. Пламен Славчев Никифоров

Заместник председател
д-р инж. Валентин Славов

Главен секретар
инж. Маргарита Павлова Сярова

Членове на Управителния съвет на НТСВД

инж. Ангел Борисов Малинов
инж. Валентин Добрев Ташев
инж. Веселин Савов Алтимирски
проф. инж. Ганчо Христов Димитров
инж. Георги Димитров Карагьозов
проф. д-р инж. Димитър Тошев
проф. инж. Костадин Димитров Щерев
инж. Красимир Ангелов Дандов
проф. др инж. Красимир Велков Петров
инж. Марин Енчев Маринов
инж. Петър Тунев
инж. Розен Костов Попов
инж. Стефан Стефанов Димитров

Контролен съвет

Председател
доц. д-р инж. Галя Бърдарска

Членове
доц. д-р инж. Нели Гаджалска
инж. Тинко Тинчев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел./Факс: 02 988 53 03