Кратко представяне

BlogНаучно-техническият съюз по водно дело в България (НТСВД), регистриран през 1966 г. е неправителствена организация, обединяваща учени и специалисти от цялата страна, занимаващи се с проучване, проектиране, строителство и експлоатация на водни обекти в България. Членове на съюза са над 50 фирми, предприятия, научни институти и други организации, ангажирани с управлението на водните ресурси.

НТСВД в България е наследник и продължител на първото техническо дружество, основано през 1885 г. в гр. Русе и цялостната му дейност е ориентирана към осъществяване на научно – техническа, екологична, икономическа и социална политика в областта на водите на национално и регионално ниво.

Целта на Съюза е да подпомага работата на своите членове, като повишава тяхната квалификация, запознава ги с последните научни и технически постижения в областта на водите и им осигурява необходимите контакти с подобни организации в страната и чужбина. Това се постига с организиране на национални и международни конференции, конгреси, форуми, семинари, курсове за обучение, изложения и т.н.

НТСВД издава списание "Водно дело", което разглежда въпросите и проблемите на интегрираното управление на водните ресурси.

Проведени събития:

1 юли 2019:

Научно-техническа конференция за Деня на река Дунав

Презентации

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел./Факс: 02 988 53 03