Списание "Водно дело", брой 1/2 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Пламен Никифоров
Анализ на новия проект за нормативна уредба във водоснабдяването и канализацията - Прочети

Галя Бърдарска
Получаване на метан в анаеробни изгниватели от утайки при пречистване на отпадъчни води - Прочети

Ганчо Димитров, Ганчо Тенев, Тодор Кръстев
Регулиране на налягането на водата във водопроводната мрежа на жилищни райони от град Бургас - Прочети

М. Маврова-Гиргинова, И. Филков, М. Беляшка
Систематизиране на значимия риск от наводнения по критерий "материални щети" за Република България - Прочети

Зорница Попова
Проект: "Център за управление на засушаванията за югоизточна Европа" - Прочети

Мартина Печинова
Сравнение на обемната интензивност на максималните валежи, получена по различни методи за някои големи градове в България - Прочети

Минко Акимов
Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Троян 29 000 m³/d, 80 000 ЕЖ (РЕ) - Прочети

Николай Иванов
Интегриран проект за водния цикъл на агломерация Враца - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380