Списание "Водно дело", брой 1/2 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Дневен ред за устойчиво развитие на водата в света през следващите 15 години - Прочети

Крася Колчева
Водоползващо право – издаване на разрешителни Прочети

О. Сантурджиян, П. Никифоров,
В. Йончева, Д. Шопова

Анализ на функционирането, оценка на регулиращите възможности и принципи на управление на яз. “Искър” - Прочети

МЛАДИ УЧЕНИ
Емил Цанов
Калибриране на модел WEAP за водосбора на река Вит - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380