Списание "Водно дело", брой 1/2 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Оханес Сантурджиян, Ваня Йончева
Определяне на връзката валеж - отток за целите на управлението на риска от наводнения в реално време (част 1) - Прочети

Олга Ничева, Борислав Милев, Лъчезар Хрисчев
Управление на риска от природните бедствия - Прочети

Нина Филипова
Наличност на хранителните елементи в почвата и прилагане на торове в условията на капкова напоителна система (част 1) - Прочети

Мая Ранкова, Камелия Крумова
Възможноси за оценка на ресурсите от повърхностни води в България - Прочети

Людмила Лозанова, Светла Русева
Загуба на вода със склоновия отток при карбонатен чернозем. II. Пшеница - Прочети

Галя Бърдарска
Национална стратегия и план за действие срещу влиянието на климатичните промени с акцент засушаване - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380