Списание "Водно дело", брой 1/2 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Добри Димитров, Мая Ранкова,
Камелия Крумова

Анализ на статистическите оценки на водните ресурси - Прочети

Димитър Аличков, Таня Игнева-Данова, Борислав Инджов, Емил Цанов
Хидравлични изследвания на произведени в заводски условия събирателни канализационни шахти с две входящи и една изходяща тръби - Прочети

Нели Гаджалска, Весела Петрова-Браничева, Тодор Ташев,
Виктория Кънчева

Адаптивни модели за напояване на земеделски култури с използване на водоспестяващи технологии - Прочети

Галина Патаманска
Оптимално планиране на водоразпределението в напоителeн канал с използване на EXCEL SOLVER - Прочети

Нина Филипова, Олга Ничева, Марник Ванклостер
Прилагане на минерални торове и замърсяване на подземни води в Европа и България - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380