Списание "Водно дело", брой 1/2 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Тодор Христов, Ваня Йончева
Управлението на водите в Република България– проблеми и решения - Прочети

Анна Йорданова, Игор Няголов
Анализ на точността на оценките на индекси при управление на засушаването - Прочети

Румяна Кирева, Весела Петрова- Браничева
Капково напояване на малини, отглеждани
през години при различни меторологични условия при капково напояване - Прочети

Владя Събкова
Измерване на водата за селскостопански нужди - Прочети

Йордан Марински
Проблеми с брегоукрепването на черноморското крайбрежие - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380