Списание "Водно дело", брой 3/4 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Ирина Костова
65 годишна история на ХТФ - Прочети

Димитър Кисляков
15 години специалност “Хидростроителство – немскоезиково обучение” в Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София - Прочети

Димитър Тошев
Наводненията и ролята на язовирите в Р България - Прочети

Николай Лисев, Сава Тачев, Владимир Кукурин, Петър Тодоров
Ролята на хидравличните моделни изследвания за гарантиране сигурността на хидротехническите съоръжения - Прочети

Димитър Аличков
Прогнозиране на водопотреблениетона населените места в Република България - Прочети

Николай Лисев, Петър Тодоров, Сава Тачев, Владимир Кукурин
Числено изследване на хидравличната картина в зоната на напречно съоръжение с косо разположение - Прочети

Димитър Георгиев
Оптимизиране на големината на поливните батерии при капково напояване с оглед на минимални експлоатационни разходи - Прочети

Ангел Захариев, Николай Лисев, Мартина Печинова
Оценка на хидроенергийният потенциал на съществуващи съоръжения в средното и долно течение на р. Марица - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380