Списание "Водно дело", брой 3/4 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Оханес Сантурджиян, Ваня Йончева
Язовирите като инструмент за управление на риска от наводненията в България - Прочети

Йордан Марински
Уроците от наводнението в квартал Аспарухово, град Варна - Прочети

Денислава Пенчева, Мария Маврова-Гиргинова
Идентификация на опасността и риска от наводнения за нуждите на планирането на защитата на населението в град Севлиево - Прочети

Филип Пенчев
Оценка на максималния отток на р. Дунав при гр. Свищов чрез използване на Extreme Value Analysis (EVA) - Прочети

12-ти международен конкурс за ученици
Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380