Списание "Водно дело", брой 5/6 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Крася Колчева
Водни права – акцент в реформирането на водния сектор - Прочети

В. Йончева, О. Сантурджиян
Оценка на заплахата от наводнения, причинени от малките язовири - Прочети

Нина Филипова
Разработване на интерактивна компютърна програма за проектиране на капкова напоитена система за малки площи в GUI-MATLAB: I. Изисквания на системата култура-почва-вода - Прочети

П. Петков, И. Върлев, К. Караиванов
Определяне на икономически оптимална оразмерителна норма и икономически ефект от капково напояване на зеленчуци - Прочети

Галина Димова
Инфраструктурните проекти във водния сектор – нож с две остриета - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380