Списание "Водно дело", брой 5/6 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Зорница Попова, Иван Върлев, Мария Иванова, Емил Димитров
Оптимално райониране на напоителните норми при променящия се климат в България - Прочети

Галина Патаманска, Елена Грънчарова
Оценка на оперативните загуби и избор на подходяща стратетия за ефективно управление на напоителен канал с помощта на хидравличен модел - Прочети

Добромир Парасков
Изследване на зависимостта между работно налягане и радиус на действие на набор от дъждовални апарати - Прочети

Стефан Тасев, Ирена Илчева, Красимира Начева, Игор Няголов,
Анна Йорданова, Крася Колчева, Весела Райнова, Сашка Стефанова

Класификация, категоризация и геоинформационна система за управление на язовирите в България - Прочети

Румян Петков
Стабилизационна обработка на агресивната мекa питейна вода в софийската водоснабдителна система - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380