Списание "Водно дело", брой 5/6 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Илия Д. Христов
Перспективи за еколого-биологично поливно земеделие - Прочети

Мария Иванова, Зорница Попова, Паула Паредес, Рикардо Роса, Луис Перейра
Приложение на модела SIMDualKc за царевица при условията на смолница в Софийско поле - калибровка и валидация - Прочети

Тони Венелинов
Използване на разредена киселинна смес за микровълново разлагане при измерване на общото съдържание на Cr, Cu, Mn, и Zn при охарактеризирането на сертифициран референтен материал за утайка - Прочети

Таня Тренкова
Правила за целесъобразно управление на яз. "Ал. Стамболийски" - Прочети

Николай Димитров
Прогнозиране на максималните 24 часови валежи за региона на град Пловдив, България - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380