Ръководни органиПредседател на УС на НТС по ВД
инж. Пламен Славчев Никифоров

Заместник председател
д-р инж. Валентин Славов

Главен секретар
инж. Маргарита Павлова Сярова

Членове на Управителния съвет на НТСВД

инж. Ангел Малинов
инж. Веселин Алтимирски
доц. д-р инж. Галя Бърдарска
проф. д-р инж. Ганчо Димитров
инж. Георги Карагьозов
проф. д-р инж. Димитър Тошев
проф. д-р инж. Костадин Щерев
проф. д-р инж. Красимир Петров
инж. Марин Маринов
доц. д-р инж. Нели Гаджалска
инж. Стефан Димитров

Контролен съвет

Председател
доц. д-р инж. Галя Бърдарска

Членове
доц. д-р инж. Нели Гаджалска
инж. Тинко Тинчев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380